Phòng

Bổ xung vào danh 15:00-18:00 / check-out cho đến 11:00 Để chuẩn bị tiện nghi đặc biệt dành cho nam giới và phụ nữ, quý khách xin vui lòng cho biết giới tính của mỗi khách lưu trú tại các phòng trong Yêu cầu Đặc biệt khi hộp Đặt trước. Khách sạn cung cấp đưa đón miễn phí từ Moto-Hakone Cảng giữa 14: 30-17: 00. Hãy để lại một lưu ý thông qua đặc biệt Ô Yêu cầu tại thời điểm đặt phòng nếu bạn cần dịch vụ này. Xin lưu ý rằng dịch vụ đưa đón không được cung cấp từ những nơi khác.