This website uses cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies on your device as described in our นโยบายคุกกี้.
สำรองห้องพัก
+81 460862122
สำรองห้องพัก

ห้องพัก

การเช็คอิน 15:00-18:00 / เช็คเอาจนถึงเวลา 11:00 นเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษสำหรับผู้ชายและผู้หญิงผู้เข้าพักจะขอความกรุณาเพื่อระบุเพศของผู้เข้าพักที่เข้าพักในห้องพักในช่องคำขอพิเศษเมื่อแต่ละ การจอง โรงแรมมีบริการรถรับส่งฟรีจาก Moto-Hakone พอร์ตระหว่างวันที่ 14: 30-17: 00 กรุณาปล่อยให้ทราบผ่านทางช่องคำขอพิเศษในขณะที่จองหากคุณจำเป็นต้องใช้บริการนี้ โปรดทราบบริการรถรับส่งที่ไม่ได้มาจากสถานที่อื่น ๆ

Close